Микроелементни торове “УА РОСТОК”®

Добре дошли!

На нашия сайт Виє ще намерите необходимата информация за продуктите, микроелементни торове „УА РОСТОК“®, и препоръки за подхранване на всички селскостопански, ягодоплодни и овощни култури, а също така аргументиран отговор относно значението на използването на микроелементни торове за повишаването на плодовитостта и качеството па отглежданата продукция.

Микроелементни торове “УА РОСТОК”® - иновативни висококонцентрирани торове, исползват се за листно торени и капково напояване; разработени са като се вземат предвид нуждите на културите, осигурява им всички необходими подхранващи елементи.

Микроелементни торове „ УА РОСТОК“® това е здраво растение, висока плодовитост, качествена продукция и Вашата печалба.

ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ПЪРВАТА СТЪПКА е микроелементни торове „УА РОСТОК“®

„УА РОСТОК“® - това са течни органични и минерални торове, съдържащи балансирано съотношение на макро и микроелементи в хелатна форма с хуминови вещества и аминокиеелини Производител на торовете е „Украински Аграрен Ресурс“ ООД (Украина). Фирмата е специализирана в производството на течни, екологично чисти торове от марката „УА РОСТОК“®, конто компанията произвежда съгласно най-новите технологии с висока химическа чистота и физиологична активност.

Торовете от ново поколение „УА РОСТОК“® се класифицират като ниско-токсични вещества, не проявяват негативно въздействие върху микрофлората на почвите и лесно се усвояват от растенията. Като хелатиращ агент при производството на микроелементните торове „УА РОСТОК“® се използва етилендиамин тетраоцетна киселина (EDTA). Една от особеностите на микроелементните торове „УА РОСТОК“® е наличието на ахдезив, който помага за равномерното разпределение и по-продължителното прстоаяване на подхранващия разтвор на повърхността на листата, а като и на хуминовите вещества и аминокиеелините.

Микроелементните торове „УА РОСТОК“® са нетоксични за хората и пчелите. Съгласно степента на въздействие върху организма те се отнасят към 4-та категория на опасност (по-малко опасно вещество).

Торовете „УА РОСТОК“® от компанията „Украински Аграрен Ресурс“ могат да се използват през целия вегетационен период както на селскостопанските, така и на овощните култури, конто се отглеждат на закрито и на открито поле.

Начин на употреба:

  • предпосевна подготовка на семената;
  • Извънкореново подхранване;
  • Капково напояване.

 

 

ПРОДУКТОВА ГАМА