31/01/2019

Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® верху сеитба на слънчогледа.

Хибрид на слънчоглед – MAS – 91A. Норма на сеитба – 5 кг/га на подобните семенца. Срок на сеитба – 14.05.2011 година. Предшественик – озимата пшеница. Оране на почва, нормата на сеитба, наторяване, пазене на растения върху експериментални и контролни парчета на земя беше еднакви. В иследвания за 2011 година се проучваше продуктивността на...

31/01/2019

Исползване на микроторове на «УАРОСТОК»® върху сеитбата на царевицата.

Хибрид царевица – Сангрия, ФАО 370. Нормата на сеитба – 22 кг/га на подобно растение. Срок на сеитба – 10.05.2011 година. Предшественик – яр ячемък. Обработването на почва: дискуване на 6-8 см, оране на 22-24 см, набраздяване, култивиране на 5 – 6 см. Наторяване: обработката на почва преди сеитба N 100 P 60 K 60. Обработването на...

31/01/2019

Ползването c микроторове «УАРОСТОК»® на плантации на картофи.

Сорт на картофи – фантазия, елит. Нормата на засаждане – 2,8 т/га. Срок на засаждането – 26.04.2011 година. Предшественик – яр ячемък. Обработването на почва: дискуване на 6-8 см, оране на 22-24 см, набраздяване, култивиране преди сеитба на 10 – 12 см. Наторяване: под култивация преди сеитба N 120 P 60 K 60 . Обработване на почва, норма...

31/01/2019

Исползването на микроторове «УАРОСТОК»® в сеитбата на зимна пшеница при различното ниво на минералното хранене.

Национална академия на аграрните науки Държавното предприятие «Научно-иновационен технологичен център На институт по хранителни технологи на земеделие на Подолия на Национална академия за селскостопански науки на Украйна»   Исползването на микроторове « УА РОСТОК» ®   в сеитбата на зимна пшеница при различното ниво на...