Ползването c микроторове «УАРОСТОК»® на плантации на картофи.

31/01/2019

Сорт на картофи – фантазия, елит.

Нормата на засаждане – 2,8 т/га.

Срок на засаждането – 26.04.2011 година.

Предшественик – яр ячемък.

Обработването на почва: дискуване на 6-8 см, оране на 22-24 см, набраздяване, култивиране преди сеитба на 10 – 12 см.

Наторяване: под култивация преди сеитба N120P60K60.

Обработване на почва, норма на сеитба, наторяване, пазенето на растения на експериментални и контролни участки бяха еднакви.

В експерименти за 2011 година учеше о ефективността на двукратното извънкореното хранене на почва на картофи с помоща на макро- и микроторове «УАРОСТОК»® в съединение с 5% в. р. (водния разтвор) на урея. В период на вегетативния растеж при височина на растение на картофи 25-30 см вносиха РОСТОК Макро с норма 5 л/га и урея 11 кг/га и при фазата на цъфтежа РОСТОК Картофи 5 л/га и урея 11 кг/га и при фазата на цъфтежа РОСТОК Картофи 5 л/га и урея 11 кг/га.

 

Таблица 1

Ефективност на исползването на микроторове «УАРОСТОК»® на насаждения картофи на сорт Фантазия, 2011 г.

Варианти на проучване

Продуктивност, т/га

Увеличение на реколтата

Разходите за исползването на микроторове

Печалба

грн./га

т/га

%

Контрола (без внасяне на микроторове)

24,1

-

-

-

-

Двукратно внасяне на микротора Израстък:

1.      Вегетационен растеж при височина на растения 25 – 30 см – РОСТОК – Макро 5 л/га + урея 11 кг/га

2.      Цъфтеж – РОСТОК Картофи 5 л/га + урея 11 кг/га

28,5

4,4

18.3

310

6290

 

Резултатите от научните изследвания свидетелстват за това, че двократно извънкореното внасяне на микроторове «УАРОСТОК»® при съединението с 5%  от видния разтвор на урея осигури увеличаване на добивите на картофи на 4,4 т/га или 18,3 % (таблица 16). От исползването на микроторове «УАРОСТОК»® върху сеитба на картофи се получи печалба на нивото 6290 грн./га.

 

Изводи

  1. Двухфазното извънкореното внасяне на микроторове «УАРОСТОК»® в съединение с 5% урея осигурява увеличаване на даване плод на плодове на картофи на 4,4 т/га или 18%.
  2. От исползването на микроторове «УАРОСТОК»® на полета на картофи се получи печалба на нивото 6290 грн./га.