Каталог на продукция

И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Грозде Форма: течност. Предназначение: - листноподхранване на растенията. Състав: макро- и микроелементи, хуминови...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениелистно подхранване Химичеки состав, г/лN-40, Р2О5-40, К2О-100, MgO-15, SO3-32, Fe-0.35, Mn-0.3, B-1, Cu-0.5, Zn-1, Mo-0.05
6.30 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) РОСТОК» Зърно Форма: течност. Предназначение: - предпосевна обработка на семената; - листно подхранване на лисата. Състав: макро- и...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениепредварително третиране на семена, листна обработка Химичеки состав, г/лN-80, MgO-51, SO3-37, Fe-3.6, Mn-2, B-2, Zn-2, Cu-9, Mo-0.05
6.50 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Макро Форма: течност. Предназначение: - предпосевна обработка на семената; - листно подхранване на лисата. - капково...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениепредпосесна обработка на семена; подхранване на листата; капково напояване Химичеки состав, г/лN-60, P2O5-120, K2О-60, MgO-0.2, SO3-10, Fe-1,4, Mn-1, B-0.2, Zn-2,2, Cu-2,5, Mo-0.055
6.70 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Маслодайни Форма: течност. Назначение: - предпосевна обработка на семената; - листно подхранване на лисата. Състав: макро-...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениепредварително третиране на семена, листна обработка Химичеки состав, г/лN-80, MgO-33, SO3-40, Fe-4.0, Mn-13.4, B-5.4, Zn-8.0, Cu-3.0, Mo-0.15
6.50 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Цинк Форма: течност. Предназначение: - листно подхранване. Състав: елемент на бзата на хелати на ЕДТА, адхезив....
Състояние на тортечен Тор формахелат Приложениелистно подхранване Химичеки состав, г/лZn-100
6.70 ЛВ
В наличност
+
  И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на торове с микроелементи на базата на органични съдържащи бор съединения «РОСТОК» Бор Форма: течност. Предназначение: - за листно подхранване на растенията. Състав: елементи на базата на органични съдържащи...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениелистно подхранване Химичеки состав, г/лВ-100
6.90 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Екстра Форма: течност. Предназначение: предпосевна обработка на семената, листно подхранване на лисата;...
Състояние на тортечен Тор формахелат Приложениепредпосесна обработка на семена; подхранване на листата; капково напояване Химичеки состав, г/лN-100, P2O5-300, K2О-100, MgO-20, SO3-55, Mn-10, B-2, Zn-25, Cu-5
11.00 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Картофи   Форма: течност. Предназначение: - листно подхранване на растенията . Състав: макро- и микроелементи,...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениелистно подхранване Химичеки состав, г/лN-80, MgO-51, SO3-43, Fe-2.0, Mn-15.0, B-5.0, Zn-14.0, Cu-1.5, Mo-0.15
6.50 ЛВ
В наличност
+
И Н С Т Р У К Ц И Я за употреба на комплексни торове на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина) «РОСТОК» Царевица Форма: течност. Предназначение: - предпосевна обработка на семената; - листно подхранване на лисата. Състав:...
Състояние на тортечен Тор формахелатни микроелементи Приложениепредварително третиране на семена, листна обработка Химичеки состав, г/лN-80, MgO-42, SO3-26, Fe-4.2, Mn-4.2, B-2.2, Zn-22, Cu-1.5, Mo-0.1
6.50 ЛВ
В наличност
+
  • Каталог на продукция
Продуктов филтър
Приложение