Микроелементни торове «РОСТОК» Царевица 1л/10л/1000л

9,800.00 ЛВ
В наличност
+
Доставка
Опции за плащане
Нашите предимства
  • — Гаранция за качество
  • — Известие за поръчка
  • — Различни начини на плащане
  • — Цена на производителя
Състояние на тор:
течен
Тор форма:
хелатни микроелементи
Приложение:
предварително третиране на семена, листна обработка
Норма на прилагане:
3 л/т семена; 0,2-0,3 л/дка
Състав на микротор:
макроелементи, микроелементи, хумусни вещества, аминокиселини
Химичеки состав, г/л:
N-80, MgO-42, SO3-26, Fe-4.2, Mn-4.2, B-2.2, Zn-22, Cu-1.5, Mo-0.1
Помощни вещества:
прилепвач
Условиято на съхранение:
при температура от + 5°С до + 40°С
Срок на годност:
24 месеца
Вместимост:
1л, 10л, 1000л
И Н С Т Р У К Ц И Я
за употреба на комплексни торове
на основата на комплексообразуващ агент (киселина) (Eтилендиаминтетраоцетна киселина)

«РОСТОК» Царевица


Форма: течност.

Предназначение:
- предпосевна обработка на семената;
- листно подхранване на лисата.

Състав: макро- и микроелементи, хуминови вещества – 5 г\л, аминокиселини – 0,4%, карбоксилни киселини, адхезив.

Тор с микроелементи «РОСТОК» Царевица

Състав на торовете, г/л

N- 80, MgO-42, SО3 -26, Fe -4,2, Mn-4,2, B -2,2, Zn -22, Cu-1,5, Mo-0,1


Метод на използване и разходна норма:


Предпосевна обработка на семената: или (накисването) се осъществява в 5-10% воден разтвор на торове с микроелементи в продължение на 4 часа ( в зависимост от културата). Приготвеният разтвор може да се използва няколко пъти в рамките на 24 часа. След обработката семената се подсушават до насипно състояние или веднага се засяват. Желателно е обработката да се съчетае с бактериални препарати (нитразин, ризоторфин …) и препарати за защита от бактериални и гъбични заболявяния.
Листно подхранване: при този метод на въвеждане на подхранващите елементи от торовете те се усвояват от растенията на 95-100 %. Разходната норма на работния разтвор е 200-300 л / ха.

Царевица

Предпосевна обработка на семената – 0,3 л/дка,
3-4 листа-0,2-0,3 л/дка, 6-8 листа - 0,2-0,3 л/дкаПредназначение на тор с микроелементи «РОСТОК» Царевица: торът има универсален състав, който отговаря на биологичните нужди на царевицата. Сред зърнените култури царевицата има висока поносимост и коефициентът на асимилация на микроелементи от почвата. За образуването на 1 т зърно и съответстващото й количество вегетативни органи, царевицата извлича от 1 ха почва, кг/ха: N - 20-30, Р2О5 - 8-10, К2О - 15-17, а също така много калций, магнезий (Mg) - 6 -10, сяра (S) - 4-5, манган (Mn) - 0,15, цинк (Zn) - 0,05-0,1, бор (B) - 0,01-0,02, молибден (Мo ) - 0,01, желязо (Fe) - 0,2 и других микроелементи. Традиционно тази култура се счита за "показател" за съдържанието на микроелементи в почвата. Царевицата е чувствителна към тяхната употреба, особено на цинк (Zn), манган (Mn), мед (Cu) и бор (В), чиято липса потиска растежа и развитието на растенията, намалява производителността на културата.
Цинкът (Zn) участва в азотния обмен, допринася за синтеза на аминокиселината трептофан, която действа като регулатор на растежа на растенията. Цинкът също се включва в ензимните системи, които регулират въглеродния, мастния, фосфорния обмен и биосинтеза на витамини. Употребата на високи дози фосфорни, калийни и варовикови почви, низката температура на почвата, нейното уплътняване, низкото съдържание на органични вещества, високото съдържание на фосфор (Р), калций (Са), магнезий (Mg) или мед (Cu) в нея – намалява достъпа на цинк за растенията.


Манганът (Mn) подобрява абсорбцията на съединения от минерален азот, активира дишането, фотосинтезата и растежа на кореновата система. Пясъчните почви (с лек гранулометричен състав), високото съдържание на органични вещества, високото съдържание на желязо (Fe), мед (Cu) и цинк (Zn) в почвата намаляват достъпа на манган за растенията.
Мед (Cu) повишава устойчивостта на растенията към низките температури на въздуха, особенно на ранен етап, а също така устойчивостта на суша и топлина на растенията. Медта също така регулира обмяната на въглехидрати и белтъци. Употребата на високи дози азотни, варовикови торове и високото съдържание на азот (N), фосфор (P) и цинк (Zn) в почвата намалява достъпа на мед за растенията.
Бор (В) стимулира растежа на меристемните тъкани на вегетативните органи и кореновата система на растенията, покълването на полен в цветните тръби, увеличава неговата плодовитост, което подобрява процесите на даване на плод и увеличава добива на царевица. Условията на суша, високото съдържание на азот (N), калциевите съединения (Ca) и калий (K) в почвата намаляват наличието на бор за растенията.

Употребата на тор с микроелементи «РОСТОК» Царевица допринася за:
• повишаване жизнеспособността на семената;
• стимулирането на растежа и развитието на растенията ;
• укрепване на кореновата система и повишаване на коефициента на исползване на подхранващи елементи от почвата и торовете;
• допълнително осигуряване на растенията с подхранващи елементи;
• активно нарастване на вегетативната маса;
• увеличаване на устойчивостта на растенията към болести;
• повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятните почвено-климатични условия;
• повишаване на броя на зърната в кочана и маста 1000 зърна;
• подобряване на химичния състав на зърното;
• увеличаване на добивите до 25%.

Общи препоръки: Препоръчително е да се подготвят резервуарни смеси с продукти за растителна защита и карбамид (ако е необходимо). Най-добре е да се извършва листно подхранване на растенията до 12 часа следобед или след 17 часа вечер във фазата на растеж и развитие на културите, които са най-чувствителни към осигуряването им с микроелементи.

Царевичните растения имат две критични фази по отношение на осигуряването им с микроелементи:
1) фаза 3-4 листа – оформя се първят ред на вторичната коренова система, само рли благоприятни условия на почавата, културата има способността да използва подхранващите елементи от почвата. В тази фаза за стимулирането на растежа на възловите корени е важно на растенията да бъдат осигурени освен фосфорни съединения, още и манган (Mn), цинк (Zn) и бор (B). Заедно стова се формира листов апарат, който също изисква оптимално осигуряване на манган (Mn), цинк (Zn) и мед (Cu).
2) фаза 6-8 листа – интензивно развитие на вторичната коренова система на растенията, започват да се формират елементи на генеративните органи (кочани) и се наблюдава интензивен ръст на листовата повърхност. В тази фаза нараства необходимостта от микроелементи: цинк (Zn), манган (Mn), бор (В) и мед (Cu).
Не се препоръчва обработката дасе извършва денем при изгарящо слънце или ветровито време. Вечерната или утренна роса не влияе върху ефективността на подхранването! Температурата на водата за приготвяне на работния разтвор трябва да бъде максимално близка до температурата на околната среда (не се препоръчва обработката да се извършва с студена вода събрана директно от кладенец или сондаж, тъй като е вероятно да се стресират растенията, който да допринесе за развитието на болести, спиране на растежа и тяхнат гибел).


Мерки за безопасност: препаратът не е токсичен за хората и пчелите, не е алерген, екологично чист е, съгласно класификацията се отнася към 4-та група, представлявана от малко опасни вещества. При работа с препарата е необходимо да се спазват общоприетите мерки за безопасност.

Тара: 1 л, 10 л, 1000 л.

Съхранение: да се съхранява на място, недостъпно за децав при температура от +5 °С до +40°С.


Срок за съхранение - 2 години.

Извънкоренво подхранване:

Ред на приготвяне на работния разтвор:

  1. Напълнете резервоара на пръскачката на 2/3 от вместимостта с вода, добавете карбамид (при необходимост), пуснете в действие бъркачка;
  2. Добавете на опашка макро-, след това микроторове на «УАРОСТОК»® и препарати на защита на растения (ако те са предписани и препоръчани), след тяхното предварително проба за смесване;
  3. Попълнете резервоар с водата до максималното ниво и започнете да пръскате растенията.

Няма намерени мнения

Напиши отзив