За компания

Добре дошли!

На нашия сайт Виє ще намерите необходимата информация за продуктите, микроелементни торове „УА РОСТОК“®, и препоръки за подхранване на всички селскостопански, ягодоплодни и овощни култури, а също така аргументиран отговор относно значението на използването на микроелементни торове за повишаването на плодовитостта и качеството па отглежданата продукция.

Микроелементни торове „УА РОСТОК“® - иновативни висококонцентрирани торове, исползват се за листно торени и капково напояване; разработени са като се вземат предвид нуждите на културите, осигурява им всички необходими подхранващи елементи.

Микроелементни торове „ УА РОСТОК“® това е здраво растение, висока плодовитост, качествена продукция и Вашата печалба.

За нас

Като надежден партньор на селскостопанските производители имаме удоволствието да Ви предложим иновативни микроелементни торове, конто ще помогнат да се повиши не само обема на събраната реколта, но и качеството на продукцията. Компанията „Украинско-Български Аграрен Ресурс“ е официален представителство на „Украински Аграрен Ресурс“ ООД на територията на България.

Разположен на територията на Украйна заводът за производство на микроелементни торове „УА РОСТОК“® от 2009 осигурява повишен добив и качество на продукцията на украинските земеделски производители.

Ориентацията на предприятието към микроелементни торове е направила възможно постигането на високо ниво на специализация и производство на широка гама от продукти. Благодарение на внедряването на интегрирани решения компанията предлага на своите клиенти висококачествена инадеждна продукция, което се удостоверява със сертифициране от завода съгласно международен стандарт ІБО 22000:2005 и успешного дьлгогодишно използване в различии направления на селското стопанство на Украйна (на полето, в градините, оранжериите и открити гоющи).

Придобиването на нашите продукти дава възможность да се комбинират икономическия успех с внимателното отношение към околната среда.