За производител

„Украински Аграрен Ресурс" ООД е производител на течни хелатирани микроелементни торове марка „УА РОСТОК“® . Компанията е създадена през 2009 година.

 

 

Перфектно подбрани и формилани от група специалиста за всяка култура, изследвани и тествани микроелементните торове „УА РОСТОК“ са били разработени като са взети предвид последните тенденции на селскостопанския пазар, адхезив, амино и хуминови киелини, конто стимулират растежа и развитието на растенията, укрепват имунната система, увеличаване на производителността и подобряват качеството на продукцията.

През първата година от работата е било проведено изследване на препарата в най- добрите научноизследователски центрове на Украйна. Провеждат се експерименти и до днес в различии почвено-климатични зони на страната, чиято мрежа се разширява всяка година, а резултатите си остават стабилно положителни.

Понастоящем продуктовата гама на „УА РОСТОК“ ® включва 28 продукта (както моно, така и интегрирани).

Мисия на компанията: Разпространение на принципите на „Умното земеделие“ - повишаване на плодородието на земята (стимулиране на растежа и развитието на растението, и неговата имунна система) и подобряване на здравето на хората чрез използването на висококачествени местни продукти.

Дейност на компанията „Украински Аграрен Ресурс“ е подчинена на ключовата идея „Подобряване на продуктивността“.

А нашата работа се основава върху функционирането на основните ценности на компанията.

  • Земеделците заслужават по-добро;
  • Справедливост и честност преди всичко;
  • Готовност за диалог;
  • Висока квалификация днес и във всичко;